Berta Fischer

September 9 – November 7, 2020

Berta Fischer. September 9 – November 7, 2020
Berta Fischer. September 9 – November 7, 2020
Ziwa, 2020acrylic glass284 x 140 x 41cm

Ziwa, 2020
acrylic glass
284 × 140 × 41cm

Berta Fischer. September 9 – November 7, 2020
Ziwa, 2020acrylic glass284 x 140 x 41cm

Ziwa, 2020
acrylic glass
284 × 140 × 41cm

Shimo, 2020. acrylic glass. 338 x 216 x 35 cm

Shimo, 2020
acrylic glass
338 × 216 × 35 cm

Fzzi, 2020. acrylic glass. 130 x 70 x 36 cm

Fzzi, 2020
acrylic glass
130 × 70 × 36 cm

Awtokin, 2020. acrylic glass. 305 x 230 x 280 cm

Awtokin, 2020
acrylic glass
305 × 230 × 280 cm

Berta Fischer. September 9 – November 7, 2020
Shralk, 2020neon tubes, string74 x 73 x 92 cm

Shralk, 2020
neon tubes, string
74 × 73 × 92 cm

Shralk, 2020neon tubes, string74 x 73 x 92 cm

Shralk, 2020
neon tubes, string
74 × 73 × 92 cm

Minz, 2020. acrylic glass. 75 x 45 x 29 cm

Minz, 2020
acrylic glass
75 × 45 × 29 cm

Minz, 2020. acrylic glass. 75 x 45 x 29 cm

Minz, 2020
acrylic glass
75 × 45 × 29 cm

Berta Fischer. September 9 – November 7, 2020
Priw, 2020. acrylic glass. 108 x 160 x 50 cm

Priw, 2020
acrylic glass
108 × 160 × 50 cm

Afmos, 2020. acrylic glass. 98 x 55 x 25 cm

Afmos, 2020
acrylic glass
98 × 55 × 25 cm

Berta Fischer. September 9 – November 7, 2020
Flimp, 2020. neon tubes, string. 180 x 160 x 190 cm

Flimp, 2020
neon tubes, string
180 × 160 × 190 cm

Flimp, 2020. neon tubes, string. 180 x 160 x 190 cm

Flimp, 2020
neon tubes, string
180 × 160 × 190 cm